VERTSKAPSROLLEN PÅ STASJONENE

identitet, tjenestedesign, byutvikling

Oppdrag

Økende konkurranse i togtilbudet i Norge fører til et mer komplekst aktørlandskap. Det er et større behov for at Bane NOR er synlig som vertskap på stasjonene. Regjeringen ønsker også at Bane NOR skal ta en større rolle i lokalsamfunnene der stasjonene deres ligger. Hvordan kan Bane NOR ta en tydelig vertskapsrolle på togstasjonene?

Vår løsning

For å være en god vert må Bane NOR være til stede - også der de ikke har personell. Gjennom en bred innsiktsfase utviklet vi tre hovedkonsepter. Levende stasjoner inneholder tiltak for å fylle tomme stasjonsbygg med liv, blant annet gjennom å dele ansvaret for å ta vare på stasjonsbygget. Flaggpunkt er et møtepunkt mellom Bane NOR og de reisende tiltenkt store stasjoner. Innovasjonsstasjon svarer på behovet Bane NOR har for å teste nye løsninge og drive kontinuerlig tjenesteutvikling i tett dialog med de faktiske brukerne av stasjonene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Erlend Nyhammer.