STEVNEPLASSEN: BRUKERBASERT BYUTVIKLING

tjenestedesign, byutvikling

Oppdrag

Prosjektets mål er å finne rammene for fremtidig bruk av den tradisjonsrike Stevneplassen, midt i Skien. Å involvere innbyggerne i denne prosessen var svært viktig for kommunen.  

Comte Bureau i samarbeid med arkitektkontorene Tegn3 og MDH Arkitekter ble valgt som leverandør.  

Vår løsning

Comte Bureau sto for aktivitene knyttet til innbyggerinvolveringen. Vi gjennomførte et kvalitativt innsiktsarbeid gjennom intervjuer og en webbasert innbyggerundersøkelse. Innsiktene herfra tok tok vi med inn i tre store samskapingsworkshoper. I grupper arbeidet deltakere fra organisasjonsliv, næringsliv, politisk ledelse, ungdom og naboer med både fysiske modeller og ideer for tjenestedesignet for området. I tillegg til å gi mye kunnskap og mange spennende løsninger, ble workshopene et sted hvor lokale krefter møttes og fikk økt kjennskap til hverandre.

Prosjektet har resultert i en langsiktig reguleringsplan, og en midlertidig plan for bruk av aktivitet på plassen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Øystein Evensen.