NY STORBYLEGEVAKT OSLO

helse, arkitektur, tjenestedesign

Oppdrag

Oslo Kommune skal bygge en ny legevakt på Aker. Den skal ta i mot 350.000 besøkende i året, og tilby et bredt spekter av helsetjenester for Oslos befolkning. Det stiller høye krav til utformingen av bygg og tjenester, og Byrådsavdelingen for EHS har valgt å bruke tjenestedesign for å sikre at behovene til brukerne (pasienter og ansatte) står i sentrum av utviklingsprosessen.

Gjennom en samskapningsprosess har vi utviklet pasientflyten for den nye legevakten. Både pasienter og de ulike fagavdelingene har vært involvert. Slik skal bygget mulig tilpasset de som besøker bygget og de som skal levere tjenestene.  

Vår løsning

Legevakten er en kompleks organisasjon, hvor ulike enheter har forskjellige pasientgrupper, arbeidsmåter, prosedyrer og målsetninger. Det var derfor avgjørende å samle alle rundt pasientens behov. Vi utviklet designprinsipper som har vært et verktøy for å gi felles føringer for hele organisasjonen på veien mot deres nye hjem. Sammen med pasienter og ansatte har vi så tegnet opp fremtidens pasientreiser. Dette gir både planleggere og arkitekter, samt ansvarlige for IKT, utstyr og drift, tydelige mål for å konkretisere arealbehovene og skape et bygg med en hensiktsmessig pasientflyt.

En video som gir et innblikk i simuleringsarbeidet kan sees her.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Erlend Nyhammer.