HVORDAN BLIR FREMTIDENS GJENBRUKSSTASJON?

tjenestedesign, arkitektur, klima og milijø

Haraldrud gjenbruksstasjon er Norges største gjenbruksstasjon, men i en voksende by er det behov for enda mer plass! I 2023 skal en større og grønnere versjon stå klar til å ta imot 550 000 besøk i året. Comte har bistått Renovasjonsetaten i arbeidet med å designe fremtidens kundereise på stasjonen.

En hovedlærdom fra prosjektet er at gode kundeopplevelser må skapes på to nivåer: For det første skal besøket på stasjonen være enkelt og effektivt. Samtidig må de besøkende oppleve at de gjør et klimatiltak som nytter. Vi har utviklet konsepter som kombinerer "effektivitetsreisen" og "verdireisen" for å gi en fantastisk kundeopplevelse i 2023.

Det er fortsatt fem år til den nye stasjonen skal åpnes. I tiden frem mot dette ønsker etaten å øke brukerfokuset i organisasjonen. En viktig del av prosjektet har derfor vært å utvikle verktøy og metoder for bedre brukerinnvolvering i utviklingen av fremtidens stasjon.