BLANKE ARK: DEMOKRATISK DESIGN

inkluderende design, tjenestedesign

Oppdrag

I 2008 ble en designkonkurranse for å skape et nytt og helhetlig design for norske valg utlyst. Øyvind Grønlie (den gang Innovativoli) vant konkurransen med bidraget Blanke Ark (i samarbeid med Blueroom og Kadabra).

Vår løsning

Vinnerbidraget ble deretter videreutviklet i tett samarbeid med departementet og representanter fra kommunene, Norges blindeforbund, Norges handikapforbund og Deltasenteret, og med velgere med ulike funksjonsnedsettelser som elitebrukere. Slik sikret vi at alle velgere, uavhengig av funksjonsnivå, forstår hvordan de skal stemme og er i stand til å avgi sin stemme på egenhånd.

Samtidig fikk vi også ivaretatt de praktiske og formelle behovene som kommunene har i forbindelse med gjennomføring av valg.

Blanke Ark er en helhetlig og gjennomtenkt løsning som tar høyde for at velgere med ulike funksjonsnivåer ønsker og har rett til å benytte sin stemmerett. Løsningen består av stemmeavlukke som er enkelt å komme inn og ut av for alle, også for rullestolbrukere.

Stemmesedlene er utformet slik at velgere intuitivt vil brette den riktig vei slik at man unngår gjeninnføring av omslagskonvolutt som var en stor belastning ved telling og for miljøet.

Skiltprogrammet er tydelig med store hvite flater og illustrasjoner så velgere med manglende norskkunnskaper skal kunne forstå hvordan man skal stemme. Den oransje kontrastfargen er gjennomgående i konseptet. En oransje tape på gulvet bidrar til å lede velgerne gjennom lokalet, og er spesielt viktig for svaksynte velgere.

Oransjefargen understreker viktige kontaktpunkter mellom velger og valgutstyr. Stemmeurnen er utformet slik at stemmeseddelen er enkel å legge i for alle, også velgere som sitter eller som skjelver på hånda.

Se en video om Blanke Ark.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Øyvind Grønlie.